สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

เริ่มต้นโครงการทุกชนิดด้วยเกมส์ Scrum… อธิบายด้วยตัวอย่างง่ายๆ

จุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นพัฒนาโครงการ

จุดเริ่มต้นพัฒนาโครงการ เพื่อจุดประสงค์ใดๆ เราต้องเริ่มจากมีปัญหา (Problem Domain) ของลูกค้า มาตั้งต้น ก่อนเสมอ

หลังจากที่เราได้รับปัญหามาแล้ว เราก็เริ่มทำการคิด(Thinking), วิเคราะห์(Analysis), และ แยกแยะ (Classification) เพื่อให้เราเข้าใจปัญหาให้ลึกที่สุด แล้วจึงค่อยแยกองค์ประกอบของมัน, โครงสร้างความสัมพันธ์ของพวกมัน หรือก็คือเข้าใจเหตุและผล อันทำให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมา

หลังจากที่เราช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา เสร็จแล้วเราก็จะได้ สิ่งที่เรียกว่า โครงการ (Projects) ออกมานั่นเอง

โครงสร้างองค์ประกอบของโครงการนั้น จะประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ อันได้แก่

  • ผลเฉลยที่เป็นคำตอบของปัญหา (Solutions) [+คุณสมบัติเชิงคุณภาพ (Qualities) ในที่นี้ขอละไว้]
  • กิจกรรมที่เราต้องทำเพื่อให้เกิดผลเฉลย (Activities)
  • ทรัพยากรณ์ที่เราต้องใช้ทำกิจกรรม (Resources)
  • ต้นทุนของการใช้ทรัพยากรณ์ (Cost)

Continue reading

It’s me! Jammy

เขาคือใครหนอ?

ชื่อชำนาญ อินต๊ะ      ชื่อเล่นแจ่มมี่      หรือบางทีก็แหล่มมี่ บางทีก็แจ่ม บางที่ก็แหล่ม แล้วแต่จะสรรหาและไอเดียจะบรรเจิด

ตอนนี้ทำงานที่ Lanna Softworks Company, Ltd. ตำแหน่ง Software developer

Me

 

เป็นใคร? มาจากไหน?

>> เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด จบปริญญาตรีวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

>> หลังจากเรียนจบก็ไปทำงาน กทม. เป็นโปรแกรมเมอร์ สาย .NET ทำงานซักพักก็เริ่มได้มาจับงานพวก SA บ้าง เรียนรู้จากงานที่แหละครับ

>> ช่วงทำงานก็มีไปทำ outsource ไปเป็น contract ก็หลายที่อยู่นะครับ

>> ใช้เวลาเป็นหนุ่มเมืองกรุงอยู่ซักพัก ก็เริ่มคิดถึงบ้านเลยคิดว่า “ปิ๊กบ้านเฮาเต๊อะ” (กลับบ้านเราดีก่า)  จึงได้มาทำงานที่ LSW จนถึงปัจจุบัน

 

บทบาทหน้าที่ในที่ทำงาน ?

>> อยู่ Develop Team ครับ ชื่อทีม Site Maintenance

>> หน้าที่ก็วิเคราะห์งานหา Solution สำหรับ Resolved issue ต่างๆ ร่วมกับทีมงาน แล้วนำมาเขียนโปรแกรมครับ ได้รับฉายา “คุณหมอพรทิพย์” เพราะต้องสืบจากศพ(Bug)

>> บทบาทอื่นๆ ก็ช่วยเหลือทีม QA เพื่อทดสอบระบบครับ

 

รู้จัก scrum123 ได้จะใด?

>> ได้รู้จัก “การเดินทางบนเส้นทาง Agile โดยใช้ Scrum เป็นยานพาหนะ” จากค่าย Spartan 2.5 เมื่อวันที่ 20-22 ตุลาคม 2014 โดยพี่หนุ่ม จึงอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ SCRUM123 เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ร่วมอุดมการ์นี้ด้วยกันครับ ^_^

Spartan2.5

 

สวัสดีครับ! … ผมขอแนะนำคุณให้รู้จักกับ…

สวัสดีครับ ผมจะเล่าตัวผมเองให้อ่านกันนะครับ

เขามีชื่อจริงว่า “ปริญญา ชวนะสุวรรณกุล” เรียกเขาเล่นๆว่า “ดิ่ง” หน้าตาเขาเป็อย่างนี้

20141210_170518

เขาสำเร็จใน เศรษฐษศาสตร์, สถิติศาสตร์, คณิตศาสตร์, การวิจัยดำเนินงาน และ การพัฒนาซอฟแวร์ เขามีความเชื่อว่าศาสตร์ต่างๆเหล่านั้นสามารถทำให้เขาเข้าใจสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ได้ง่ายขึ้น แล้วเมื่อนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันมันก็สามารถใช้แก้ปัญหาต่างๆของเขาเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย

งานแรกที่เขาทำคือ งานวิเคราะห์แบบจำลองคณิตศาสตร์ทางเศรษฐมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย โดยเขาได้ใช้ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัย เขามีความภูมิใจมากเพราะ มันเป็นงานที่ใช้ศาตร์ต่างๆที่เขาตั้งใจเล่าเรียนมาทั้งหมดเพื่อสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมา

หลักจากนั้นเขาก็เรียนต่อในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  เพราะเขาแค่อยากเขียนโปแกรมใข้เองบ้าง ไม่ใช่ไปเอาซอฟแวร์สำเร็จรูปมาช่วยเขาวิเคราะห์ผล อย่าง MATLAB, SPSS, Mathematica เขาจึงได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านฮาดแวร์ และวิศวะกรรมซอฟแวร์ จากที่นี่ (ปัจจุบันเขาก็ยังพัฒนาซอฟแวร์ประเภทนั้นไม่ได้อยู่ดี เพราะมารู้ความจริงว่ามันพัฒนายาก ซื้อเขามาใช้ง่ายกว่าเยอะ)

เมื่อจบแล้วเขาก็ได้ ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ ในบริษัทเกี่ยวกับการเช่าซื้อรถยนต์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง, ทำได้ 6 ปีก็ได้รับการโปรโมทเป็น นักสถาปัตยกรรซอฟแวร์ ที่นี่

ณ. ที่แห่งนี้เขา ได้รู้จัก eXtreme Programming  (XP)  เขาได้เรียนรู้มัน และซึมซับความเป็น Agile จากกระบวนการ และเทคนิคต่างๆจากมัน

จากองค์ความรู้ XP เขาก็ได้สนใจเป็นอย่างมาก ที่จะเรียนรู้ลึกซึ้งต่อไปเรื่อยๆในทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิด Agile

หลังจากนั้นก็ ออกจากบริษัทเดิมที่อาศัยอยู่มากว่า 5 ปี เพราะเขาอยากใช้ความรู้ที่ตนเองมีให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้ ออกมาเป็นโปรแกรมเมอร์โดยใช้ความรู้จาก XP ที่ตนมีแก้ปัญหาโดยพัฒนาซอฟแวร์แอพพริเคชั่น ในบริษัทเอกชน และรัฐบาล ในพื้นที่ปัญหาที่เขาเชี่ยวชาญมากมาย ดังนี้ การจัดการกระบวนการและการไหลของเอกสารทางธุรกิจในองค์กร, การรับเงินหน้าร้าน, การเงินการบัญชีภายใน, การผสมองค์ประกอบของส่วนผสมปูน, การประกันภัย, วิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งในรถยนต์, การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่, การบริหารงานบุคคล, การจัดการโครงการ, การจัดการคลังสินค้า, การจัดการและออกแบบคลังข้อมูล, การวิเคราะห์ทางสถิติ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างเพื่อการตัดสินใจ และอื่นๆอีกมากมาย ในด้านที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจทั้งหมด มาจนถึงปัจจุบันนี้

เขามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อใช้แก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาค และจุลภาค

เมื่อ 3 ปีก่อนในขณะค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาให้หน่วยธุรกิจอยู่นั้น เขาได้รู้จัก Scrum และพบว่า มันสามารถใช้ จัดการโครงการแบบอื่นๆได้กว้างขวางกว่า แล้วยังนำมาอธิบายให้ผู้เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจทุกๆระดับในองค์กรให้ เข้าใจได้ ง่ายกว่า XP

มันยังสามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกๆ ทีมพัฒนาโครงการ ที่มีเป้าหมายใดๆก็ได้ โดยใช้กฏแห่งเกมส์ Scrum ที่มีเพียงแค่ 5 กิจกรรม, 3 ผู้เล่น และ 3 เอกสารที่ใช้เพื่อสื่อสารกัน (The Scrum Guide) เพียงเท่านั้น

Scrum มีจังหวะการจัดการและบริหารงานในโครงการแบบเดียวกับ XP ซึ่งทำให้เขาเข้าใจมันได้ไม่ยากนัก ดังนั้นเขาจึงเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง จนได้มีโอกาศเรียน CSM (โดย “พี่รูฟ” ให้โอกาสไปเรียน ต้องขอบคุณพี่เค้ามากๆ ) และได้ CSP ในกาลต่อมา

ตอนนี้เขายังคงเป็นโปรแกรมเมอร์ และนักวิทยาศาสตร์ในด้านการพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน องค์ความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับ Agile ให้ขยายความรู้นี้ต่อไปได้ใน ระดับบุคคล, ระดับทีม, ระดับองค์กร, ระดับชาติ และ ระดับโลก มันเป็นที่ซึ่งเขาต้องอาศัย และพึ่งพาเกี่ยวข้องอยู่ อีกนานจนกระทั่งเขาได้จากโลกนี้ไป

และเขาก็ยังเชื่ออีกว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่นี้มันจะย้อนกลับมาสู่ตัวเขาเอง โดยผ่านระดับโลก, ระดับชาติ, ระดับองค์กร,  ระดับทีม, จนถึงระดับบุคคล นั่นคือตัวเขาและครอบครัวของเขาได้ด้วย หากมันเกิดขึ้นจริงตามที่เขาตั้งใจ… นั่นเป็นสิ่งที่เขาฝันไว้

ก็ขอจบการแนะนำตัวเขานี่ไว้เพียงแค่นี้ครับ

สุดท้ายผม และ ดิ่ง ต้องขอขอบพระคุณ “พี่หนุ่ม” อย่างสูง เจ้าของพื้นที่ “Scrum123″ ได้ให้โอกาสไอ้ดิ่ง มันได้ใช้พื้นที่นำเสนอ Scrum และ ขอขอบพระคุณ “พี่รูฟ” อย่างสูง ที่ให้โอกาสมันได้ไปเรียนในชั้น CSM กับ อาจารย์ Bas Vodde อันมีคุณค่ายิ่ง จนทำให้มันเกิดอารมณ์ร่วมอยากออกมาเป็นส่วนหนึ่งในอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับ Scrum และ Agile  -/\- 

ขอบคุณครับ

#:P 

CSM/CSP

แนะนำตัวกันหน่อย….ปะกิด parrkiid ลิงที่ไหนเนี่ย

2014-10-21 16 05 42

ใครจ๊ะเนี่ย?? ไม่คุ้นเลย ไม่รู้จักง่ะ…

สวัสดีค่าา พิชญา เพ็ญจันทร์ ชื่อเล่น “ภา” จ้า แต่ถ้าคนสนิทๆบางคน จะเรียก “ปะกิด” ไม่ก็ “ถุย”
ทำหน้าที่เป็น Scrum Master ให้กับทีมที่เว็บไซต์ OLX Thailand ค่ะ

อ่า…แล้วก่อนหน้านี้ล่ะ ทำอะไรมาบ้าง

ก่อนหน้านี้ ทำมาหลายอย่างค่ะ แบบมั่วๆซั่วๆ (ฮาาา) เริ่มต้นจากการทำงานที่เว็บไซต์รถมือสอง (อันดับหนึ่งเลยนะ อั๊ยย่ะ) ด้วยตำแหน่งเป็น Programmer ก่อน แล้วก็ด้วยความที่ว่า บอสเห็นว่า เป็นคนที่พูดจาภาษาคนรู้เรื่องหน่อย เลยได้ควบตำแหน่งเป็น Business Analyst (และด้วยว่าเป็นบริษัทเล็กๆ เลยได้ทำลองทำทุกขั้นตอน ตั้งแต่ เก็บ Requirement, Mock-up, ออกแบบระบบ, เขียนโปรแกรม, Testing, บลาๆ…ซึ่งรู้สึกโชคดีมากๆค่ะ ได้ลองทำทั้งหมด ตั้งแต่ยังเด็กน้อย เลยได้ทำ Waterfall แบบเต็มขั้นเลยยย เย้~~)

จากนั้น ก็ผันตัวมาเป็นสาย Product Development เต็มตัว เมื่อ 5 ปีก่อน ที่เว็บไซต์ Sanook ในส่วน Classified และเดินสายนี้เรื่อยมา จนวันนึง Sanook Classified ได้เปลี่ยนเป็นเว็บเอกเทศมีบอสเป็นคุณ Tiwa York และจากวิสัยทัศน์ เราได้เริ่มมาสาย Scrum กัน โดยภาสวมหมวก Product Owner

และเมื่อประมาณต้นปี หัวหน้าได้เสนองานใหม่เป็น Scrum Master แบบ Full Time ให้กับทีม ภาตกลง และเริ่มไปเรียน CSM จนในที่สุด ก็ได้ลองเริ่มทำงาน Scrum Master เต็มขั้นจริงๆเมื่อ 2 เดือนก่อนค่ะ ^^

 

ยาวนะหล่อน…แล้วตอนนี้ วางแพลนจะทำยังไงต่อไปจ๊ะ

ตั้งใจว่าจะพัฒนาตัวเอง ในสายอาชีพ Agile ให้ดีที่สุดค่ะ รู้สึกว่า…”มันใช่อ่ะ” คือรู้สึกว่าเข้ากับนิสัยตัวเองมากกว่าการเป็น Product Owner ถึงแม้ว่าตอนนี้ จะยังอ่อนมากกกกก เต็ม 10 ให้คะแนนตัวเองซัก 1.5 แต่จะทำให้ดีที่สุดค่ะ เพื่อให้ทีมของเรา ทำงานให้มีความสุข และงานออกมาดีที่สุด อยากจะสร้างที่ทำงานในฝัน ที่ทุกคนมีความสุขในทุกๆจังหวะการทำงาน

และเป้าหมายสูงสุดตอนนี้คือ อยากจะเก่งๆๆ และขยับจาก Scrum Master เป็น Agile Coach ในซักวัน ^_^

 

จบดีมะ?

จบค่ะจบ ยังไงก็…ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ จะพยายามเต็มที่จ้าา และหากความรู้ ความสามารถอันน้อยนิดของภา (ไม่ว่าจะด้านไหนๆ) พอช่วยใครได้ ก็ยินดีช่วยเต็มที่นะคะ เจอหน้ากันก็ทักกันได้ ถามได้ค่ะ ว่าทำไมมีชื่อแบบนั้น แหะๆ ขอบคุณค่าาา (-/\-)

 

Scrum123 author แนะนำตัว นิติศักดิ์ มูลตรีศรี หนึ่ง ฉอง ฉาม

Nitisak Mooltreesri

Nitisak Mooltreesri

Q  :  ช่วยแนะนำตัวหน่อย ?
A   :  สวัสดีครับ ชื่อ นิติศักดิ์  มูลตรีศรี ชื่อเล่น มุ้ย
ตอนนี้ทำงาน เป็น Software Performance Analyst อยู่ในทีมที่ ผลิต Business Process Management Software ที่ DST   ครับ

Q  :  ถามถึงบทบาทหน้าที่ ในที่ทำงานหน่อยครับ ทำอะไรอยู่ ?
A   :  งานหลักจะดูแลเรื่อง การทำ  Performance Test ให้ลูกค้า และ ทีมพัฒนา Software
รวมถึง provide/support infrastructure
งาน Part Time เป็น Software developer
และ Agile practitioner ( อันนี้กว้างมาก สรุป คือฝึกทำงานแบบ Agile Development )

Q : ทำไมถึงอยากมาร่วมเขียน บทความใน Scrum 123 ?
A : ปรกติสนใจศึกษาเรื่องการพัฒนา Software ให้มีประสิทธิภาพอยู่แล้วครับ  แถมโชคดีที่ได้ทำงานใน บริษัทที่ใช้ Agile/Scrum เลยได้มีโอกาสได้ร่วมงานใกล้ชิดกับ Scrum Team หลายทีม ทั่งแบบที่เป็น Co-Location team และ Distributed team มีโอกาสได้เห็นปัญหารวมถึงวิธีแก้ปัญหาที่น่าสนใจ เลยอยากเอามาร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ กันครับ เผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านและผู้ที่อยากทำ Agile / Scrum

Q : สุดท้ายฝากถึงผู้อ่าน หน่อย ?
A : ผมหวังว่า บทความ ใน Scrum 123 จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ทั้งที่อยากเริ่มทำ Scrum หรือใช้ Scrum อยู่หรือไม่ก็ตาม ยังไงลองนำไปปรับใช้ หากมีข้อสงสัยส่วนไหน ลอง feedback พูดคุย แลกเปลี่ยนกันได้ครับ ^_^

Scrum Coaching Retreat APAC วันที่ 2: Sprint 1 การดำรงคงอยู่ของ Agile กับระดับฝ่ายบริการจัดการ

Sprint1-Sustain-Agility-Day1

 

วันที่ 2 ของงาน SCRASAP เริ่มต้นด้วยกิจกรรมช่วงเช้าด้วย Stand Up Meeting โดยเหล่า Coach ทั้งหมดมารวมตัวกันทีลานหน้าห้องประชุม และก็เริ่มต้นด้วยการพูดเปิดวันของทีมจัดงาน และต่อด้วยใครใคร่จะบอกเล่า หรือมีเรื่องใดประกาศก็สามารถทำได้เลย โดยใช้ลูกรักบี้ขนาดหย่อมๆ เป็นอุปกรณ์ประกอบ ใครใคร่จะพูดให้ยกมือ แล้วลูกรักบี้จะถูกส่งไปหา ถึงจะพูดได้

และก็มี Surprise เล็กๆ ให้กับ Pete เพราะเนื่องในวันคล้านวันเกิด

เมื่อจบ Satnd up Meeting แล้วนั้น แต่ละทีมก็แยกย้ายกันเข้าไปยังห้องทำงานที่เตรียมไว้ โดยแต่ละทีมมีเวลาในแต่ละ Sprint อยู่ที่ 135 นาที ก่อนที่จะมารวมกันเพื่อนำเสนอผลงานอีก 30 นาที

ทีม Interstellar รับหัวข้อเรื่อง Sustain Agility มา และสำหรับ Sprint 1 เราจะคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับ หัวข้อที่หยิบมาคือ การทำให้ Agile ยั่งยืนยาวนานในระดับของ Management 

Continue reading

Scrum Coaching Retreat APAC วันที่ 1: สร้าง Topic Backlog และ Sprint 0

SCRAPAC-Backlog.png

SCRAPAC  Topic Backlog , รูปภาพ: SCRUM123.COM, ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ

สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 6:02น. จาก พัทยา ต่อจากบทความแรก วันที่ 1: รูปแบบของงาน Scrum Choaching Retreat APAC ก็มาต่อด้วยกิจกรรมช่วงเย็น และค่ำ ของวันที่ 1

เมื่อเราเชื่อใน Scrum ดังนั้นเราก็ใช้ Scrum เพื่อเรียนรู้ และฝึกฝนตัวเองไป สำหรับ Scrum หนึ่งใน ทรัพย์สิน (Scrum Artifacts, ขอเรียกว่า ทรัพย์สิน) คือ Product Backlog ในงาน SCRAPAC ขอเรียกว่า Topic Backlog ละกันนะครับ

Continue reading

Scrum coach retreat day 1

ผมได้ข่าวงาน Scrum coach retreat เมื่อประมาณกลางปี ตอนนั้นคิดว่าคงไม่มาเพราะรู้สึกว่างานน่าจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการปรับองค์กรหรือการจัดการกับระดับบริหารซะมากกว่าที่จะโฟกัสเรื่อง Technical Excellence แต่พอเห็นโค้ชบางคนที่ผมติดตามเขาอยู่เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่น่าสนใจรออยู่ อย่างน้อยถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคอลผมก็น่าจะได้มุมมองใหม่ๆ กลับมาบ้าง

พอถึงงานก็เจอกลุ่มโค้ชที่มาจากหลายบริษัท หลายประเทศ บางคนก็เคยเจอกันที่งาน Agile Singapore พูดคุยกันซักพักก็ได้เวลาเริ่มงาน ขอข้ามไปถึงตอนเริ่ม sprint 0 เลยก็แล้วกัน (ถ้าอยากรู้ว่าข้ามอะไรไปบ้างก็อ่านได้จาก ที่นี่)

หลังจากแบ่งกลุ่มตามหัวข้อที่สนใจกลุ่มละ 5-7 คน ผมเลือกกลุ่มที่พูดคุยกันเกี่ยวกับ Technical Coach ซึ่งเป็นหัวข้อที่ไม่คาดคิดว่าจะมี และคนในกลุ่มส่วนใหญ่เป็นโค้ชจาก Odd-e เราช่วยกันเขียนหัวข้อในการสนทนาเพื่อใช้เป็น product backlog item ของทีม ตัวอย่างหัวข้อที่เราสนใจ เช่น
What is technical coaching, What is not.
How to measure the improvement.
What mentor skill that technical coach need to have.
How to get management buy-in on technical excellence.
Coaching vs Teaching.

ทีมเราตั้ง Definition of Done ไว้ 2 ข้อ คือ 1. มีตัวอย่างประกอบการอธิบาย 2. นำเสนอด้วย flipchart โดยในวันที่สองของ Scrum coach retreat ทีมจะใช้ scrum สร้าง Potentially Shippable Product Increment ออกมา ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะออกมารูปแบบไหน คงต้องติดตามตอนต่อไป

ปล. ขอบคุณพี่หนุ่มที่ช่วยจัดการเรื่องการเดินทางและที่พักด้วยครับ

Scrum Coaching Retreat APAC วันที่ 1: รูปแบบของงาน

SCRAPAC-2014.png

รูปภาพ: SCRUM123.COM, ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ

ปี 2557 นับว่าเป็นปีของการเรียนรู้ และเปิดกะลาใบเก่าสู่ใบใหม่ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 งานที่ได้เข้าไปร่วม Agile Singpore Conference 2014 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 และต่อด้วยงานชุมนุมเหล่า Coach ณ พัทยา ประเทศไทย กับ งาน Scrum Coaching Retreat APAC 2014 และ Has Tag ของงานก็คือ #SCRAPAC ลองเข้าไปดูความเคลื่อนไหวได้ และขออ้างถึงชื่องานเต็มๆ ด้วยคำว่า SCRAPAC ซึ่งจัดขึ้นโดยทาง Scrum Alliance และมีอาสาสมัครที่สมาชิกของ Scrum Alliance เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน นับว่าเป็นงานที่แจ่มงานหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม

ผม และรุ่ง (Pitsanu Swangpheaw) ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่ พัทยา โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชม. กว่าๆ หลังจากที่เข้าพักที่โรงแรมเรียบร้อยก็ออกเดินทางไปที่งาน โดยงานจัดขึ้นที่ ชั้น 17 ณ Hilton Pattaya Hotel

งานนี้รวมเหล่า Coach ไม่ว่าจะใช้ Agile/Scrum มากี่ปีก็ช่าง จำนวน 34 คน จาก 14 เชื้อชาติ ที่จะอยู่ร่วมกันตลอดทั้ง 3 วัน ซึ่งแค่การพูดแนะนำ และเปิดงานของ Pete Behrens ก็น่าสนใจแล้ว

When we believe in Scrum, Why not use Scrum to learn.
You are ScrumMaster then eat your own dog food to improve yourself.

คำพูด: Pete Behrens, งาน Scrum Coaching Retreat Thailand 2014

จึงขอสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นของวันที่ 1 ของงาน Scrum Coaching Retreat Thailand 2014 ความดังต่อไปนี้
Continue reading

ScrumMaster เป็น อยู่ คือ ตอน เขาช่วย Development Team อย่างไรบ้าง?

ScrumMaster-serve-Team

รูปภาพ: SCRUM123.COM, ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ

สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ครับ อากาศเช้าวันนี้เริ่มได้สัมผัสลมหนาวแล้ว ณ กรุงเทพมหานคร ความเดิมจากตอนที่แล้ว ผมได้อธิบายขยายความให้เห็นว่า ScrumMaster ช่วยเหลืออะไรกับ Product Owner บ้าง เช้าวันนี้ก็จะมาให้เห็นอีกหนึ่งบริการของ ScrumMaster ที่มีให้กับ Development Team

หนึ่งสิ่งที่ต้องพึงระลึกไว้อยู่เสมอ เสมอ และเสมอ คือ ScrumMaster มิใช่

  • ผู้จัดการ (Manager)
  • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
  • หัวหน้าทีม (Team Lead)
  • ตัวแทนทีม (Team Representative)

บทบาทเหล่านี้ ของ Development Team นะจ๊ะ

แล้ว  ScrumMaster ทำอะไรให้ Development Team บ้างล่ะ?

Continue reading

« Older posts

Copyright © 2014 สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

Theme by Anders NorenUp ↑