สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

Category: Scrum Artifacts

ออกแบบ Sprint Backlog เพื่อนำ Visualization มาช่วยให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ

Sprint-Backlog-Scrum-Guide

สวัสดีดช้าวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 เช้าวันที่การจราจรในพระนครน่าจะหนึบหนับเพราะฝนเทลงมาตั้งแต่เช้ามืด เนื่องจากมีพลขับให้เลยเปิดเครื่องมาพล่ามเรื่องของ Sprint Backlog ลงใน SCRUM123 ปลาฉลามขึ้นบกนี้นะจ๊ะ

หนึ่งในสามของ Artifacts (หลังจากนี้ขอเรียกว่า ทรัพย์สิน) ของ SCRUM นั้นคือ Sprint Backlog ผมขออ้างอิงจากเอกสาร Scrum Guide ฉบับ กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ของลุง Jeff Sutherland และลุง Ken Schwaber โดยขอสรุปพอสังเขปว่า

Sprint Backlog จะประกอบไปด้วย Product Backlog Item (PBI) ที่ทีมพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์วางแผน ประมาณการ และคาดการณ์ แล้วว่าจะน่าจะสามารถส่งมอบได้ตาม Definition of Done และเป็นไปตามเป้าหมายของ Sprint นั้น (Sprint Goal) โดย Sprint Backlog ต้องอยู่ในบริเวณที่ทุกๆ สมาชิกของทีมพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงได้ง่าย และตลอดเวลา

Continue reading

Sprint Backlog ของหนู

IMG_0232

ห่างหายจากการเขียน Blog ไปสักพัก ค่ำคืนนี้เลยกลับมาเขียนเรื่องของ Sprint Backlog โดยคืนนี้ผมจะนำ Sprint Backlog ของตัวเองที่ใช้ และแนะนำให้ Development Team หรือ Delivery Team ที่ผมเป็น ScrumMaster เริ่มใช้งาน

อธิบายสั้นๆ ว่า Sprint Backlog คืออะไร?

Sprint Backlog คือ พื้นที่ที่ใช้เก็บบันทึกของที่ Delivery Team รับ Product Backlog Item (PBI) มาจาก Product Owner และได้ดำเนินการประมาณการแล้วว่า น่าจะพัฒนาและส่งมอบได้ ใน Sprint นั้นๆ โดย Sprint Backlog จะถูกออกแบบเป็น กระดาน (Board) เพื่อให้สมาชิกทุกคนใน Delivery Team เห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นเครื่องมือสำหรับการทำ Project Management

Sprint Backlog ผมจะแนะนำให้ Delivery Team เริ่มใช้งานแบบง่ายๆ ก่อน โดยมีลักษณะดังนี้

Continue reading

เพิ่ม “ความโปร่งใส (Transparency)“ ด้วย นิยามของคำว่า “เสร็จสมบูรณ์” (Definition of “Done”)

ก่อนอื่น เรามาอ่านนิยามของคำว่า “ความโปร่งใส” กันก่อนนะครับ แล้วเราจะรู้ว่าทำไม คุณสมบัตินี้ จึงเป็นที่ปรารถนาของ เจ้าของบริษัท หรือ ผู้จัดการโครงการ  หรือ ผู้บริหารโครงการ หรือ คนทำงานอย่างเราๆ อยากให้มันเกิดขึ้นซะเหลือเกินกับการทำงานร่วมกันของคนในองค์กรณ์ของเขา (ผมคัดลอกจากแหล่งอื่นมาอีกที)

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การมองเห็นภาพโดยตลอดปราศจากประเด็นแอบแฝง ซ่อนเร้น มีข้อมูลชัดเจน ละเอียด ประกอบการประสานงาน การร่วมมือร่วมใจ และการตัดสินใจ โดยความหมายของคำว่า ความโปร่งใสในองค์กร (Corporate transparency) ตามที่ระบุไว้ในวิกิพีเดีย จะเน้นการขจัดอุปสรรค และ/หรือการอำนวยความสะดวกให้ ประชาชน เข้าสู่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการทำงาน โดยสะดวก จากคำจำกัดความดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหาร งานจะหมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดง ความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม (tracking) และ ประเมินผล (measure) ที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้

อ่านความหมายของ ความโปร่งใสแล้ว คุณก็คงอยากได้ ทีมที่ทำงานด้วยความโปร่งใสเหมือนเจ้าของบริษัท หรือ ผู้จัดการโครงการ หรือ ผมนี่ แล้วใช่มั้ยละครับ แน่นอนครับ ทีม Scrum นั้น มีคุณสมบัติของ ความโปร่งใส แล้ว โดยผ่านการทำงานร่วมกันด้วยเอกสารที่ใช้สื่อสารกัน หรือ วัตถุที่เกิดจากกระบวนการพัฒนา (artifact) 3 สิ่งของเกมส์ Scrum นั่นก็คือ Product Backlog, Sprint Backlog และ Increment

การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มี  “ความโปร่งใส”  ใน Scrum Guide ได้อนุญาตให้เรานำ นิยามของคำว่า “เสร็จสมบูรณ์” (Definition of “Done”) กำหนดเพิ่มไว้ใน artifact ทั้ง 3 ได้ ซึ่งจะทำให้ ทีม Scrum มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มี “ความโปร่งใส” ได้ไงล่ะครับ

Continue reading

Copyright © 2017 สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

Theme by Anders NorenUp ↑