ก่อนอื่น เรามาอ่านนิยามของคำว่า “ความโปร่งใส” กันก่อนนะครับ แล้วเราจะรู้ว่าทำไม คุณสมบัตินี้ จึงเป็นที่ปรารถนาของ เจ้าของบริษัท หรือ ผู้จัดการโครงการ  หรือ ผู้บริหารโครงการ หรือ คนทำงานอย่างเราๆ อยากให้มันเกิดขึ้นซะเหลือเกินกับการทำงานร่วมกันของคนในองค์กรณ์ของเขา (ผมคัดลอกจากแหล่งอื่นมาอีกที)

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การมองเห็นภาพโดยตลอดปราศจากประเด็นแอบแฝง ซ่อนเร้น มีข้อมูลชัดเจน ละเอียด ประกอบการประสานงาน การร่วมมือร่วมใจ และการตัดสินใจ โดยความหมายของคำว่า ความโปร่งใสในองค์กร (Corporate transparency) ตามที่ระบุไว้ในวิกิพีเดีย จะเน้นการขจัดอุปสรรค และ/หรือการอำนวยความสะดวกให้ ประชาชน เข้าสู่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการทำงาน โดยสะดวก จากคำจำกัดความดังกล่าว อาจสรุปได้ว่า ความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหาร งานจะหมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร การแสดง ความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม (tracking) และ ประเมินผล (measure) ที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้

อ่านความหมายของ ความโปร่งใสแล้ว คุณก็คงอยากได้ ทีมที่ทำงานด้วยความโปร่งใสเหมือนเจ้าของบริษัท หรือ ผู้จัดการโครงการ หรือ ผมนี่ แล้วใช่มั้ยละครับ แน่นอนครับ ทีม Scrum นั้น มีคุณสมบัติของ ความโปร่งใส แล้ว โดยผ่านการทำงานร่วมกันด้วยเอกสารที่ใช้สื่อสารกัน หรือ วัตถุที่เกิดจากกระบวนการพัฒนา (artifact) 3 สิ่งของเกมส์ Scrum นั่นก็คือ Product Backlog, Sprint Backlog และ Increment

การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มี  “ความโปร่งใส”  ใน Scrum Guide ได้อนุญาตให้เรานำ นิยามของคำว่า “เสร็จสมบูรณ์” (Definition of “Done”) กำหนดเพิ่มไว้ใน artifact ทั้ง 3 ได้ ซึ่งจะทำให้ ทีม Scrum มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มี “ความโปร่งใส” ได้ไงล่ะครับ

Continue reading