สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560 เช้าวันนี้ทดลอง Live บน Facebook ตอนเช้า ณ จังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องของการได้มาซึ่ง Product Backlog ลองเสพกันดูนะครับ

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่