วิดีโอจากงาน LAS Conference 2014 ที่ Dr.Alistair Cockburn (อ่านว่า Co-Burn) ได้พูดเปิดงานในหัวข้อ Adding Discipline to Agile Development น่าสนใจมาก และเหมาะที่จะเสพเพื่อสั่งสมความรู้ และเสพประสบการณ์จากหนึ่งในผู้ที่ร่วมร่าง เซ็น และประกาศ Agile Manifesto for Software Development เมื่อปี 2001

Agile development has performed remarkably well in low-discipline environments, where people do not gather and study the requirements, do not make a plan, and do not study the risks to the project. Recently, teams have been adventuring outside the basic box of naive agile development and doing remarkably well. In this keynote, Dr. Cockburn shows some of the tools being used by these advanced teams. In some cases, the results do not look at all like the simple agile of the 1990s and early 2000s.