สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

Sprint Backlog ของหนู

IMG_0232

ห่างหายจากการเขียน Blog ไปสักพัก ค่ำคืนนี้เลยกลับมาเขียนเรื่องของ Sprint Backlog โดยคืนนี้ผมจะนำ Sprint Backlog ของตัวเองที่ใช้ และแนะนำให้ Development Team หรือ Delivery Team ที่ผมเป็น ScrumMaster เริ่มใช้งาน

อธิบายสั้นๆ ว่า Sprint Backlog คืออะไร?

Sprint Backlog คือ พื้นที่ที่ใช้เก็บบันทึกของที่ Delivery Team รับ Product Backlog Item (PBI) มาจาก Product Owner และได้ดำเนินการประมาณการแล้วว่า น่าจะพัฒนาและส่งมอบได้ ใน Sprint นั้นๆ โดย Sprint Backlog จะถูกออกแบบเป็น กระดาน (Board) เพื่อให้สมาชิกทุกคนใน Delivery Team เห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นเครื่องมือสำหรับการทำ Project Management

Sprint Backlog ผมจะแนะนำให้ Delivery Team เริ่มใช้งานแบบง่ายๆ ก่อน โดยมีลักษณะดังนี้

Sprint Backlog ของหนู

IMG_0223

 

Sprint Backlog ของหนู มีหน้าตาแบบนี้ โดยจะมี 3 ช่องหลักที่ใช้ในการจัดเก็บ PBI คือ

 • To-Do สำหรับ PBI ที่จะพัฒนาและส่งมอบใน Sprint
 • Doing สำหรับPBI ที่กำลังพัฒนา
 • Done สำหรับจัดเก็บ PBI ที่พัฒนาเรียบร้อยและตรงกับข้อตกลง Definition of Done

IMG_0225

 

หนูเพิ่มเส้นสีแดงเข้าไปในช่อง To-Do เพื่อใช้ในการบอกถึงลำดับความสำคัญของ PBI ตามที่ Product Owner เรียงลำดับมา และใส่เส้นลูกศรสีแดงแนวนอนเพื่อใช้บอกว่า PBI ที่จะถูกขยับเข้าไปที่ช่อง Doing

IMG_0226

ช่อง Doing หนูใส่เส้นสีแดงเข้าไปพร้อมหัวลูกศร และแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เพื่อใช้บอกความก้าวหน้าของการพัฒนา PBI

 • PBI หมายเลข 1 ใกล้จะพัฒนาเสร็จ
 • PBI หมายเลข 2 ก้าวหน้ามา 50%
 • PBI หมายเลข 3 เพิ่งถูกนำเข้ามาพัฒนา

IMG_0228

ในช่อง Done หนูแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • Today ใช้สำหรับ PBI ที่พัฒนาเรียบร้อยและตรงกับข้อตกลง Definition of Done ในวันนี้
 • Archive ใช้สำหรับจัดเก็บ PBI ที่พัฒนาเรียบร้อยและตรงกับข้อตกลง Definition of Done ของวันก่อนๆ

เพื่อจัดระเบียบ และให้สามารถรู้ได้ว่า PBI ใดบ้างที่เสร็จในแต่ละวัน

จากภาพ

 • PBI หมายเลข 2 พัฒนาเรียบร้อยและตรงกับข้อตกลง Definition of Done ในวันนี้ ถูกวางไว้ที่ช่อง Today
 • PBI หมายเลข 1 พัฒนาเรียบร้อยและตรงกับข้อตกลง Definition of Done ในวันก่อน ถูกวางไว้ที่ช่อง Archive

IMG_0229

มาดูกันที่ส่วนของด้านล่างบ้าง ช่องขวาสุดจะใช้สำหรับแปะ Burn Down Chart ของแต่ละ Sprint

IMG_0230

ช่องล่างซ้าย จะใช้สำหรับแปะพวกอุปสรรค (Impediment) ต่างๆ ที่ Delivery Team พบในการทำงาน โดยถ้าแปะไว้ที่ตรงนี้ หนูในฐานะ ScrumMaster จะตกลงกับ Delivery Team ว่า แค่บ่น ยังทนได้ 🙂

ช่องกลางจะแบ่งออกเป็น 4 ช่อง โดยระบุบทบาทดังนี้

 • ช่อง SM สำหรับ อุปสรรคที่อยากจะให้ ScrumMaster ช่วยเหลือในการแก้ไขอุปสรรคนั้น
 • ช่อง PO สำหรับ อุปสรรคที่อยากจะให้ Product Owner ช่วยเหลือในการแก้ไขอุปสรรคนั้น
 • ช่อง Team สำหรับ อุปสรรคที่อยากจะให้ Delivery Team ช่วยเหลือในการแก้ไขอุปสรรคนั้น
 • ช่อง My Boss สำหรับ อุปสรรคที่อยากจะให้ หัวหน้า ช่วยเหลือในการแก้ไขอุปสรรคนั้น

ช่อง Resolved สำหรับใช้แปะอุปสรรคที่ถูกแก้ไขไปแล้ว

IMG_0231

กรณีที่ Delivery Team คิดว่าต้องการความช่วยเหลือจากใคร เพื่อให้ช่วยแก้ไขอุปสรรคนั้นๆ

ยกตัวอย่างเช่นจากรูป
Delivery Team ลงความเห็นว่า อุปสรรคใบสีแดง ต้องการให้ ScrumMaster ช่วยเหลือก็จะย้ายเข้ามาแปะไว้ที่ช่องของ SM

IMG_0232

และเมื่ออุปสรรคนั้น ScrumMaster ได้ช่วยเหลือแก้ไขแล้วจะย้ายไปไว้ที่ช่อง Resolved

ในกรณีที่ ScrumMaster ประเมินแล้วว่า อุปสรรค นั้นต้องส่งต่อให้บทบาทอื่น เช่น Product Owner หรือ Delivery Team หรือ My Boss ก็จะย้ายใบไปแปะไปตามช่องของแต่ละบทบาท และไปแจ้งกับบทบาทต่างๆ ให้รับทราบ

สรุป

Sprint Backlog ของหนู จะใช้เป็นตัวเริ่มต้นให้กับ Scrum Team = Product Owner + Delivery Team + ScrumMaster ที่หนูโค้ช โดยใช้เป็นตัวเริ่มต้นให้ และ Sprint Backlog จะค่อยๆ ถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามกระบวนการทำงานของ Delivery Team หนูขอสรุปจุดสำคัญดังนี้

 • เส้นและลูกศรต่างๆ ที่ถูกเพิ่มเข้ามา เพื่อให้เห็นกระบวนการทำงานของ Delivery Team
 • หากต้องการรู้ถึงความคืบหน้า หรือความก้าวหน้าของ Sprint ให้มองที่ Sprint Backlog
 • Sprint Backlog จะต้องอยู่ในบริเวณที่ Scrum Team มองเห็นได้ง่าย ชัดเจน และใหญ่
 • อย่า Copy and Paste Sprint Backlog ของใครมา โดยไม่เข้าใจถึงที่มาที่ไป
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Categories: Sprint Backlog

ออกมาแตะขอบฟ้าที่สิงคโปร์ LeSS – วันเดินทางมา » « Turn the tables Retrospective ลองเอาใจเขา มาใส่ใจเรา

1 Comment

 1. เข้าใจง่าย ดีมากๆเลยค่ะ ชอบๆๆๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Copyright © 2017 สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

Theme by Anders NorenUp ↑