กรณีศึกษา

 

สนใจแบ่งปัน

เพื่อนพ้องน้องพี่ที่นำ Scrum ไปใช้และปรับประยุกต์ใช้ในทีมหรือในองค์กรซึ่งสามารถที่จะนำประสบการณ์ของการลงมือทำจริงๆ มาแบ่งปันเพื่อเป็รกรณีศึกษาในไทยที่นำ Scrum ไปปรับใช้ไม่ว่า จะใหญ่ จะเล็ก จะมาก จะน้อย ถ้านำ Scrum ไปใช้แล้วการทำงานดีขึ้น ความสัมพันธ์ของคนในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และลูกค้าดีขึ้น โครงการที่บริหารจัดการอยู่ส่งมอบได้ล่าช้าน้อยลง งบไม่บานปลายมาก ส่งเข้ามาแบ่งปันได้เลย โดยสามารถติดต่อได้ที่