112527iff39bin7rq3aza7

Retrospective  เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างนึงของ Scrum เพื่อให้เรามองย้อนกลับไปใน Sprint ที่ผ่านมาว่าทีมเรามีอะไรที่ดี และอะไรที่ควรปรับปรุงบ้าง   การจัด Retrospective ที่ดีถือเป็นงานท้าทายอย่างนึงของ Scrum Master ซึ่งจะต้องทำให้ทีม สื่อสาร และเปิดใจ เพื่อให้ได้ ข้อมูลและวิธีแก้ปัณหาร่วมกัน

วันนี้ผมขอแนะนำวิธีที่ใช้ในการทำ Retrospective  อีกรูปแบบนึงที่ใช้ได้ดีกับทีมที่มีปัณหา Communication ทีมที่พึ่งรวมตัว หรือทีมที่มี Conflict ภายใน

Continue reading