CoP

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้มีโอกาสไปแบ่งปันประสบการณ์ในงาน Agile Thailand 2015 โดย session สุดท้ายของตัวผมเองคือ Agile Coach เป็น อยู่ คือ จากประสบการณ์ 6 ปี ซึ่งระหว่างทางกลับบ้านหลังจบงานก็นั่งคิดว่าคงต้องถึงเวลาที่จะมี ชมรมผู้นำทางจิตวิญญาณ Agile (Agile Coach) ณ สยามประเทศสักทีกระมังและคำว่า Community of Practice (CoP) ก็ลอยเด่นขึ้นมาในสมองผมทันที

Continue reading