ProgramPath-5

ประเด็นเรื่อง Certified ต่างๆ มีเกิดขึ้นมาเป็นระยะๆ เรื่อยๆ ส่วนตัวว่าจะเขียนเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้เขียนสักที เช้าวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีที่จะขอพล่ามเรื่อง Certified ที่หนูถืออยู่จากค่าย Scrum Alliance และมุมมองของตัวเองกับเรื่องการมี หรือไม่มี Certified มันต่างกันอย่างไร?

ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าส่วนตัวจริงๆ แล้วนั้น ไม่ค่อยจะอะไรมากมายกับเรื่อง Certified อยู่แล้ว เพราะรู้สึกว่ากระดาษหนึ่งแผ่นที่มีข้อความระบุชื่อหนู ว่าได้ผ่านการเรียนอะไรมา และสถาบันแห่งนั้นๆ ขอมอบ Certified นี้ไว้ให้หนู

ขอแบ่งปันมุมมองเรื่อง Certified ของตัวเอง เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆ คนที่มานั่งอ่านเรื่องนี้ที่ผมกำลังจะพล่าม

Continue reading