ScrumMaster-serve-Team

รูปภาพ: SCRUM123.COM, ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ

สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ครับ อากาศเช้าวันนี้เริ่มได้สัมผัสลมหนาวแล้ว ณ กรุงเทพมหานคร ความเดิมจากตอนที่แล้ว ผมได้อธิบายขยายความให้เห็นว่า ScrumMaster ช่วยเหลืออะไรกับ Product Owner บ้าง เช้าวันนี้ก็จะมาให้เห็นอีกหนึ่งบริการของ ScrumMaster ที่มีให้กับ Development Team

หนึ่งสิ่งที่ต้องพึงระลึกไว้อยู่เสมอ เสมอ และเสมอ คือ ScrumMaster มิใช่

  • ผู้จัดการ (Manager)
  • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
  • หัวหน้าทีม (Team Lead)
  • ตัวแทนทีม (Team Representative)

บทบาทเหล่านี้ ของ Development Team นะจ๊ะ

แล้ว  ScrumMaster ทำอะไรให้ Development Team บ้างล่ะ?

Continue reading