สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

Tag: impediment

ScrumMaster 1 ปี 15 ตอ ตอน บารมี

agile-adoption-impediment

เริ่มตอนที่ 1 ของ 1 ปี 15 ตอ ด้วยชื่อตอนว่า บารมี ซึ่งต้องบอกก่อนว่า บารมี ไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่ คน ที่มี บารมี ซึ่งผมขอใช้ ต้นไม่ใหญ่ แทนการเรียกขานคำว่า บารมี

ต้นไม้ใหญ่ ย่อมมีกิ่งก้ามสาขาแผ่กว้างและให้ความร่มเย็น ปกป้องภยันตรายต่าง หรือลดทอมภยันตรายต่างๆ ให้กับ ต้นไม้เล็กๆ ดอกไม้เล็กๆ ต้นหญ้าเล็กๆ ที่เจริญเติบโตอยู่ภายใต้ร่มเงาของ ต้นไม้ใหญ่

บารมี เป็น ตอ อย่างไรในการปรับเปลี่ยนองค์กรจากที่ใช้กระบวนการพัฒนา Software แบบเดิม (Traditional) มาเป็น อไจล์ (Agile) ประเด็นที่ผมเจอคือเรื่องของ Command and Control (C&C) ที่ ต้นไม้ใหญ่จะต้อง สูญเสีย ไปทีละเล็กทีละน้อย ซึ่ง C&C จะถูก ส่งมอบ ต่อไปให้กับทีม นั่นอยู่ที่ ต้นไม้ใหญ่ พร้อม และทำใจยอมรับได้หรือไม่ กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และต้องสูญเสีย C&C ไปเรื่อยๆ

Continue reading

ScrumMaster 1 ปี กับ 15 ตอ ตอน อรัมภบท

agile-adoption-impediment

น่าจะเป็นเรื่องสั้นความยาว 17 ตอน สำหรับประสบการณ์ 1 ปี ที่จดบันทึกไว้ในสมุดที่ตั้งชื่อว่า “My Agile Coach 2013/1″ ที่ได้เข้าไป ทำ สอน เกรียน เพื่อปรับเปลี่ยนให้ 2 องค์กร ที่มีความตั้งใจอยากจะนำแอจไจล์เข้าไปปรับและประยุกต์ใช้ภายในองค์กร

ย้ำเตือนว่า ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นใน 16 ตอนต่อจากนี้ไป เป็นประสบ ตอ (impediment) ส่วนตัวที่เจอมา ซึ่งมิได้เป็นปัญหาอะไรกับผม แต่กลับเป็นประสบการณ์และทำใ้ได้คิดหาวิธีการ เทคนิค ต่างๆ นำมาใช้เพื่อค่อยๆ บริหารจัดการ ไปทีละ ตอ (impediment)

Continue reading

Copyright © 2017 สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

Theme by Anders NorenUp ↑