ก่อนที่จะเริ่มต้นการเดินทางบนเส้นทางสาย Agile โดยใช้ Scrum เป็นเพื่อนนำทาง เราเองก็ควรจะต้องมาทำความรู้จักกับ Scrum เพื่อนใหม่ของเราก่อนว่า เขาเป็นใคร โดยผมขอยกยอดเรื่องของประวัติความเป็นมาของ Scrum ไว้ก่อน ครั้งนี้จะขอเริ่มต้นด้วยการแนะนำให้รู้จัก บทบาท (Roles) ใน Scrum ก่อนเลย

Scrum Team

IMG_6889

รูปภาพ: SCRUM123.COM, ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ

Scrum Team ประกอบไปด้วย 3 บทบาท คือ

  • Product Owner (ตัวย่อผมขอใช้ PO)
  • Development Team
  • ScrumMaster (ตัวย่อผมขอใช้ SM)

ดั้งนั้นเมื่อใดที่ระบุ หรือพูดถึง Scrum Team ขอให้จำสมการตามรูปภาพไว้เสมอนะจ๊ะ

Continue reading