สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

Tag: sprint backlog

ออกแบบ Sprint Backlog เพื่อนำ Visualization มาช่วยให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ

Sprint-Backlog-Scrum-Guide

สวัสดีดช้าวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 เช้าวันที่การจราจรในพระนครน่าจะหนึบหนับเพราะฝนเทลงมาตั้งแต่เช้ามืด เนื่องจากมีพลขับให้เลยเปิดเครื่องมาพล่ามเรื่องของ Sprint Backlog ลงใน SCRUM123 ปลาฉลามขึ้นบกนี้นะจ๊ะ

หนึ่งในสามของ Artifacts (หลังจากนี้ขอเรียกว่า ทรัพย์สิน) ของ SCRUM นั้นคือ Sprint Backlog ผมขออ้างอิงจากเอกสาร Scrum Guide ฉบับ กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ของลุง Jeff Sutherland และลุง Ken Schwaber โดยขอสรุปพอสังเขปว่า

Sprint Backlog จะประกอบไปด้วย Product Backlog Item (PBI) ที่ทีมพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์วางแผน ประมาณการ และคาดการณ์ แล้วว่าจะน่าจะสามารถส่งมอบได้ตาม Definition of Done และเป็นไปตามเป้าหมายของ Sprint นั้น (Sprint Goal) โดย Sprint Backlog ต้องอยู่ในบริเวณที่ทุกๆ สมาชิกของทีมพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงได้ง่าย และตลอดเวลา

Continue reading

Sprint Backlog ของหนู

IMG_0232

ห่างหายจากการเขียน Blog ไปสักพัก ค่ำคืนนี้เลยกลับมาเขียนเรื่องของ Sprint Backlog โดยคืนนี้ผมจะนำ Sprint Backlog ของตัวเองที่ใช้ และแนะนำให้ Development Team หรือ Delivery Team ที่ผมเป็น ScrumMaster เริ่มใช้งาน

อธิบายสั้นๆ ว่า Sprint Backlog คืออะไร?

Sprint Backlog คือ พื้นที่ที่ใช้เก็บบันทึกของที่ Delivery Team รับ Product Backlog Item (PBI) มาจาก Product Owner และได้ดำเนินการประมาณการแล้วว่า น่าจะพัฒนาและส่งมอบได้ ใน Sprint นั้นๆ โดย Sprint Backlog จะถูกออกแบบเป็น กระดาน (Board) เพื่อให้สมาชิกทุกคนใน Delivery Team เห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นเครื่องมือสำหรับการทำ Project Management

Sprint Backlog ผมจะแนะนำให้ Delivery Team เริ่มใช้งานแบบง่ายๆ ก่อน โดยมีลักษณะดังนี้

Continue reading

Copyright © 2017 สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

Theme by Anders NorenUp ↑