problem-solving-workshop

รูปจาก Facebook: Kulawat Pom Wongsaroj

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้มีโอกาสไปร่วม Workshop ชื่อ Lean/Agile Problem Solving Workshop ของ Henrik Kniberg ซึ่งรูปแบบของ Workshop นั้นเป็นกิจกรรมกลุ่ม มีการสอนอยู่เพียง 2 ครั้งจาก Henrik นอกนั้นก็เป็นกรณีปัญหาจากผู้เข้าร่วม Workshop ที่เสนอหัวข้อและมีการลงคะแนนเลือกหัวข้อที่สนใจจะนำมาใช้ใน Workshop นี้ เลยขอมาสรุปเพื่อสงมอบต่อในรูปแบบของการดำเนิน Workshop และสิ่งที่ได้เรียนเพิ่มเติมจากประสบการณ์ของ Henrik ผ่านทาง Blog นี้

โดยสิ่งที่จะได้เสพนั้นเป็นการสรุปบนสิ่งที่เกิดขึ้นใน Workshop ของ Henrik ผสมกับความรู้และประสบการณ์ของตัวผมเองลงไปนะจ๊ะ

Continue reading