สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

Tag: Team

พัฒนาการของทีมตามรูปแบบของ Tuckman ตอนที่ 1: Forming และ Stroming

สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 วันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ เช้าวันนี้นำหนึ่งเรื่องที่ผมได้แบ่งปันไปในชั้นเรียน ScrumMaster in Action รุ่นที่ 1/2560 ที่จัดไปเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เรื่องที่ว่านั้นคือ Tuckman’s Team and Group Development Model ที่ว่ากันด้วยเรื่องของการพัฒนาทีมขึ้นมาโดยแบ่งพัฒนาการของทีมออกเป็น 5 ช่วง คือ Forming, Storming, Norming, Performing และ Adjourning

Continue reading

Scrum Team เป็น อยู่ คือ

ก่อนที่จะเริ่มต้นการเดินทางบนเส้นทางสาย Agile โดยใช้ Scrum เป็นเพื่อนนำทาง เราเองก็ควรจะต้องมาทำความรู้จักกับ Scrum เพื่อนใหม่ของเราก่อนว่า เขาเป็นใคร โดยผมขอยกยอดเรื่องของประวัติความเป็นมาของ Scrum ไว้ก่อน ครั้งนี้จะขอเริ่มต้นด้วยการแนะนำให้รู้จัก บทบาท (Roles) ใน Scrum ก่อนเลย

Scrum Team

IMG_6889

รูปภาพ: SCRUM123.COM, ประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ

Scrum Team ประกอบไปด้วย 3 บทบาท คือ

  • Product Owner (ตัวย่อผมขอใช้ PO)
  • Development Team
  • ScrumMaster (ตัวย่อผมขอใช้ SM)

ดั้งนั้นเมื่อใดที่ระบุ หรือพูดถึง Scrum Team ขอให้จำสมการตามรูปภาพไว้เสมอนะจ๊ะ

Continue reading

Copyright © 2017 สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก

Theme by Anders NorenUp ↑