สกรัม หนึ่ง สอง สาม ปลาฉลามขึ้นบก เป็นแหล่ง ซ่องสุม เรื่องราวเกี่ยวกับ Scrum ทั้งส่วนของทฤษฎีจากผู้คิดผู้สร้าง Scrum และประสบการณ์จากเหล่าผู้ร่วมแบ่งปันทุกคนที่จะนำมาบอกเล่าแบ่งปันต่อๆ ไป เพื่อใช้ Scrum เป็นเพื่อนร่วมต้นการเดินทางบนเส้นทาง Agile โดย เรามีผู้ร่วมแบ่งปันดังนี้
PrathanD ประธาน  ด่านสกุลเจริญกิจ (หนุ่ม)