11012498_1568497250057869_9040599800609029475_n
ยินดีต้อนรับสู่งาน Thailand Agile Coaching Retreat 2015 ซึ่งถือว่าเป็นงานใหม่สำหรับประเทศไทย ดังนั้นจึงขอแนะนำว่า Thailand Agile Coaching Retreat คืองานอะไรผ่านทางบทความนี้

แรงบันดาลใจ

ต้นแบบแรงบันดาลใจของ Thailand Agile Coaching Retreat คือ Scrum Coaching Retreat APAC ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยวิสัยทัศน์ของงาน Scrum Coaching Retreat คือ

 

Retreat คืออะไร?

ขอแปลเป็นภาษาไทยว่า “ช่วงเวลาสงบ หลีกหนีความวุ่นวาย เพื่อให้ได้คิดพิจารณา” และก็ขอใช้คำว่า Retreat ทับศัพท์แทน

ปัจจุบันในประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร หลายๆ บริษัท หลายๆ องค์กร ได้เริ่มนำ Agile for Software Development เข้าไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นแบบการปรับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เดิมทีมีอยู่ หรือเลือกหยิบกระบวนการและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น Scrum eXtreme Programming และอื่นๆ เป็นต้น

การนำพา Agile for Software Development เข้าไปในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ นั้นก็จะมี บุคคล หรือกลุ่มบุคคล  ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ หรือเป็นตัวตั้งตัวตีที่เริ่ม ซึ่งได้สั่งสมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไว้ในแต่ละตัวบุคคล แต่น้อยครั้งที่จะได้มีโอกาสได้พบปะและแบ่งปันกับเพื่อนพ้องน้องพี่คนอื่นๆ ที่ทำเช่นเดียวกันในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ

จุดประสงค์ของงาน Thailand Agile Coaching Retreat

Thailand Agile Coaching Retreat คือ รวบรวมเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สนใจจะมาร่วมพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์  ไม่ว่าจะมีองค์ความรู้และประสบการณ์มากน้อยเพียงใด  ณ สถานที่ซึ่งสงบ ห่างไกลจากความวุ่นวาย เพื่อจะได้มีสมาธิในการทบทวน แลกเปลี่ยน ประบสบการร์ องค์ความรู้ มุมมอง และจะเติบโตไปพร้อมๆ กัน

Thailand Agile Coaching Retreat ครั้งที่ 1 ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม

Thailand Agile Coaching Retreat ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 ถูกวางแผน กำหนดวัน และสถานที่ ดังนี้

วันเวลา: วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 – วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สถานที่: สามพราน ริเวอร์ไซด์ กม. 32 ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

จำนวนผู้ร่วมงาน: 30 ท่าน

ตารางกิจกรรมงาน

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นวันพบปะวันแรกของเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ร่วมงาน TACR โดยเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ร่วมงานจะทำการนำเสนอหัวข้อที่ต้องการพูดคุยกันในงาน ต่อด้วยการจัดกลุ่มของหัวข้อ เพื่อนพ้องน้องพี่ที่สนใจกลุ่มหัวข้อใดที่อยากจะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนก็จัดกลุ่มกัน และเริ่มขั้นตอนของการวางแผนจัดลำดับหัวข้อในกลุ่มนั้นรวมทั้งสร้างข้อตกลงในการพูดคุยร่วมกันตลอดทั้ง 2 วัน โดยมีลำดับดังนี้

 • 10:00  – 11:00   ลงทะเบียน
 • 11:00 – 12:00   กล่าวต้อนรับและแนะนำ Thailand Agile Coaching Retreat
 • 12:00 – 13:00  รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 – 14:00  เสนอหัวข้อ อธิบายหัวข้อ เลือกหัวข้อ และจัดทีม
 • 14:00  – 15:00  Check in เข้าห้องพัก
 • 15:00 – 18:00  Sprint 0
 • 18:00  – 20:00   รับประทานอาหารเย็น

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อนพ้องน้องพี่จะพบกันในตอนเช้าเพื่อทำ Daily Standup Meeting กัน ก่อนที่จะแยกย้ายเข้าตามห้องของแต่ละกลุ่มเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนโดยมีกรอบเวลาให้ 3 ชั่วโมงในแต่ละ Sprint และนำมาแบ่งปันกับกลุ่มอื่นๆ ใน Sprint Review และทำ Sprint Retrospective โดยจะแบ่งออกเป็น 2 Sprints

 • 9:00  – 9:30  Opening
 • 9:30  – 11:45   Sprint 1
 • 11:45  – 12:00   Sprint Review
 • 12:00  – 12:30   Sprint Retrospective
 • 12:30  – 1:30   รับประทานอาหารกลางวัน
 • 14:00  – 17:00   Sprint 2
 • 17:00  – 17:30  Sprint Review
 • 17:30  – 18:00  Sprint Retrospective
 • 18:00  – 18:30   Final Review and Retrospective
 • 18:30  – 20:00   รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เพื่อนพ้องน้องพี่จะพบกันในตอนเช้าเพื่อทำ Daily Standup Meeting และจะเป็นวันที่จะใช้เทคนิคของการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์อีกหนึ่งเทคนิคเรียกว่า Open Space Technology จากเพื่อนพ้องน้องพี่และจากแขกรับเชิญ และร่วมปิด Retreat ด้วยกัน

 • 8:30  – 9:00   Opening
 • 9:00  – 9:30  Open Space Technology Opening
 • 9:30  – 10:00  Open Space Slot 1
 • 10:00 – 10:30  Break
 • 10:30 – 11:00  Open Space Slot 2
 • 11:00 – 11:30  Open Space Slot 3
 • 11:00 – 12:00  Open Space Slot 4
 • 12:00  – 13:00   รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00  – 14:30   Retreat Closing

ค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน

ราคาบัตร 10,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • ค่าเข้าร่วมงาน
 • อาหารกลางวันแบบจอยบุฟเฟต์นานาชาติ 1 มื้อ
 • อาหารว่างพร้อมชา/กาแฟ 2 ม้ือ
 • อาหารมื้อเย็นไทย-จีน
ราคาห้องพักสำหรับผู้ที่ต้องการพักที่โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์
 • ซุพีเรียร์ การ์เด้นวิว เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ ราคา คืนละ 1,800.00 บาท
 • จำนวนวันที่พัก 2 คืน
  • วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  • วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558
 • ราคาดังกล่าวคิดรวม
  • อาหารเช้า
  • ค่าบริการ 10%
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน
 • Early Bird: บัตรเข้าร่วมงานลดเหลือ 7,000.00 บาท และค่าที่พักโรงแรม 3,600.00 บาท รวม 10,600.00 บาท
 • Early Bird: บัตรเข้าร่วมงานลดเหลือ 7,000.00 บาท กรณีไม่พักที่โรงแรม
 • Normal: บัตรเข้าร่วมงาน 10,000.00 บาท และพักที่โรงแรมสวน 3,600.00 บาท รวม 13,600.00 บาท
 • บัตรเข้าร่วมงานอย่างเดียว 10,000.00 บาท

จำหน่ายบัตรเข้าร่วมงาน

ผู้เข้าร่วมงาน Thailand Agile Coaching Retreat

รูปเรื่องที่ต้องการมาพูดคุยใน
Retreat
เรื่องที่ต้องการมาแบ่งปันใน
Open Space Technology

กรัณย์
ศิวารัตน์

Team Leader

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.

สิรินทิพย์
อกอารีย์

Team Lead

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
การนำแนวคิด Agile ในใช้ในองค์กร ควรจะ Adopt หรือ Adapt กันดีนะ?บอกเล่าประสบการณ์บนเส้นทาง Agile Coach จากจุดเริ่มต้นของบทบาท Team Lead ที่ไม่เคยรู้จักว่า Agile คืออะไร?

นัฐชสรณ์
วรากูรภูมิพัฒน์

Agile Practitioner & Coach

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
Project Manager กับ ScumMaster คนละขั้วกันจริงหรือ???Project Manager บนเส้นทาง Agile

Kamol
Kitbamrung

Agile Practitioner & Coach

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.

ฐาปกร
สหพรอุดมการ

Agile Practitioner & Technical Coach

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
อไจลล์ตามกระแส ได้ไหมฮีโร่ภายในทีมคือจุดแข็งหรือจุดอ่อนกันแน่นะ

พลภณ
จันทร์พงษ์

Agile Practitioner & Technical Coach

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.
ทำยังไง TDD ถึงจะเข้ามาประยุกต์ใช้กับ Project ได้อย่างเหมาะสมWorkshop ทำให้เข้าใจ TDD ได้จริงหรือ?

พิชญา
เพ็ญจันทร์

Agile Practitioner

DF Marketplace
Planning in XXL-Project

Agile สำหรับระดับ management

Agile ในบริษัทที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

Bottom up vs Top down
ประสบการณ์ของการพยายามที่จะ Improve กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ : อะไรคือ Flexible อะไรคือ Chaos, ข้อดีข้อเสียที่พบเจอ

สุวิชชา
สุขธนะ

Agile Practitioner

DF Marketplace
ความยากของการเป็น Manager in self managed team ต้องใส่ สองหมวก Product Owner และ Coach

Kritchawat
Waitchasarn

Associate Team Leader

Scan-IT

พรภัทร
พิมพ์เจริญ

Software Process Improvement Manager

DST Worldwide Services
ถ้าเราพยายาม estimate เป็น hour มีความเสี่ยงไรไหม?

ถ้าเราไม่วัด burn down chart ล่ะ เพราะ user story ของเราเล็กมาก มี100 user story มันดูได้แค่ภาพรวม ภาพย่อย เรามองไม่เห็นจะเอาอะไรมาดู?

ทำยังไง คนทะเลาะกัน ใน Retrospective พยายามหาคนผิด?
การเปลี่ยนคน เปลี่ยนพฤติกรรมคน เปลี่ยนวัฒนธรรม ทำยังไง

CMMI vs Agile สอบผ่านง่ายๆ

ณัฏฐณิชา
ภัทรมาลัย

Agile Coach

Pronto Marketing

พฤทธิ์
อุดมพฤกษ์

Agile Coach

SPRINT3R
Siam Chamnan Kit Co., Ltd.
ประโยชน์หรืออุปสรรค์ในเส้นทางของ large scale scrum

Culture Change สำคัญมั้ยกับการเดินทางบนถนนสาย Agile
Beyond Cross-functional Team - When Multi-organization need to work together

สมเกียรติ
ปุ๋ยสูงเนิน

Agile & Technical Coach

SPRINT3R
Siam Chamnan Kit Co., Ltd.
การเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่องส่วนงานเชิงเทคนิคที่ต้องมีในทีมแอจไจล์

ธวัชชัย
จงสุวรรณไพศาล

Agile & Technical Coach

SPRINT3R
Siam Chamnan Kit Co., Ltd.
ความเคยชินมีอะไรมากกว่าที่คิด

ชำนาญ
อินต๊ะ

Software Developer
Lannasoftworks Co,. Ltd
รู้สึกอย่างไรเมื่อใช้ Agile มา 8 เดือนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Agile ในฐานะ Team ที่มี PO และ Customer อยู่คนละซีกโลก

วราวุธ
มีสุภา

Software Engineer
E-Motion Bangkok
How to measure coaching performance?"กล่อง" และ วิธิการพาตัวเองออกจาก "กล่อง"

ประโยชน์
รุจิรา

Software Developer

SPRINT3R
Clockup Studio
Trust ทั้งระหว่างเรากับทีม เรากับลูกค้า สร้างอย่างไร ถ้ามันน้อยลงหรือหายไปทำอย่างไรDualtrack development จากชั้นเรียน Certified Scrum Product Owner ของลุง Jeff Patton

ทีมดำเนินการกิจกรรม Thailand Agile Coaching Retreat

รูปชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เรื่องที่จะนำมาแบ่งปันใน
Open Space Technology
ประธาน
ด่านสกุลเจริญกิจ

Agile Coach

SPRINT3R
Siam Chamnan Kit Co., Ltd.
5-13-17 สิ่งที่ต้องทำเมื่อเป็น Agile Coach
ทวิร
พานิชสมบัติ

Agile Coach

SPRINT3R
Odd-e (Thailand) Co., Ltd.
ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y
โชคชัย
ภัทรมาลัย

Agile Coach

SPRINT3R
Odd-e (Thailand) Co., Ltd.
พิษณุ
สว่างแผ้ว

Agile & Technical Coach

SPRINT3R
Siam Chamnan Kit co., Ltd.
Reduce Technical Debt by Examples
กุลวัฒน์
วงศาโรจน์

MD และ Agile Coach

Lean In Consulting Co., Ltd.
ชวนทำ Agile Dialog

บริษัทและองค์กรที่ช่วยสรรสร้าง Thailand Agile Coaching Retreat

 

ของที่ระลึกของงาน  Thailand Agile Coaching Retreat

heart-of-agile-sticker
Sticker “Heart of Agile sticker” ของ Alistair Cockburn
หนึ่งในสิบเจ็ดคนที่ร่วมประกาศ Agile Manifesto

ช่องทางการติดตาม

สำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่สนใจงาน Thailand Agile Coaching Retreat สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางอีเมลที่ prathan@sprint3r.com